Detské atrakcie

Detské atrakcie

Detské atrakcie - výhody  • celoročné využitie
  • možnosť umiestnenia v interiéri aj exteriéri
  • prispôsobenie ploche, vhodné aj do atypického priestoru
  • variabilita ponukyDetské atrakcie - o nás Ponuka detských atrakcií Galéria detských atrakcií V prípade záujmu o detské atrakcie nás kontaktujte
Atrakcie pre najmenších, prenájom detských mobilných ihrísk
 

Prenájom detských atrakcií - podmienky


Objednávky prosíme zasielať s kompletnými údajmi-viď objednávka. Po obdržaní objednávky Vám potvrdíme jej prijatie. Zmeny oproti bežnej ponuke sú možné po dohode. V prípade akcií pre širokú verejnosť prosíme túto informáciu uviesť v objednávke , aby sa zabezpečila adekvátna obsluha.

Cena prenájmu sa v tomto prípade zvyšuje o 50%,
cena prevádzky o 800,- Sk.

Umiestnenie detských atrakciíDetské atrakcie by mali byť umiestnené na vhodnom podklade, najlepšia je trávnatá plocha.

V prípade, že takýto podklad nie je dostupný, navrhneme Vám alternatívu sortimentu hračiek, pri ktorom mäkký podklad nie je podmienkou. Pri zlom počasí máte možnosť umiestniť hracie zostavy do priestoru v interiéri - presun zabezpečí náš personál.

Detské mobilné ihrisko = prenájom + doprava, inštalácia, prevádzka

Detské mobilné ihriská poskytujeme s doplnkovými službami - dopravou, montážou a prevádzkou.

Pobočky s detskými atrakciami máme v Bratislave a Košiciach.

Po dohode zabezpečujeme prenájom kdekoľvek v SR.

Doprava sa účtuje vrámci mesta BA, KE a blízkeho okolia 1300,- SK,
inak 15,- Sk/km. Pod pojmom prevádzka sa rozumie zabezpečenie správneho fungovania hracích zostáv z hľadiska bezpečnosti detí počas celej doby prenájmu. Na tento účel je v priestoroch detského mobilného ihriska obsluha.

Informácia Obsluha nezodpovedá za deti v detskom kútiku.

Promo detské kútiky, Tour kútiky = prenájom + doprava, inštalácia

Preberací protokol - poskytujeme s dopravou a inštaláciou, prevádzku si zabepečuje spravidla objednávateľ /nie je podmienkou/.
V prípade prenájmu bez prevádzky sa prevzatie hracích zostáv objednávateľom potvrdzuje v preberacom protokole, kde sa uvedie stav a počet hracích zostáv. Preberací protokol podpisuje sám objednávateľ alebo ním poverený zástupca a zástupca našej spoločnosti.

Po ukončení prenájmu sa stav a počet hračiek potvrdí v tom istom
protokole. Počas prenájmu bez prevádzky zo strany našej spoločnosti je za predmet prenájmu zodpovedný objednávateľ.

Chcem si objednať prenájom detskej atrakcie